Kevytauto

Aloitamme kevytautokoulutuksen heti kun se on mahdollista, viimeistään marraskuussa 2019. Toistaiseksi tiedetään, että kevytauton kuljettajalla pitää olla vähintään mopoauton ajokortti.

Hallituksen esitys kevytautoista hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2018, joten kevytautoja tullaan näkemään liikenteessä marraskuusta 2019 alkaen. Kevytautot ja niiden nopeudenrajoittimet ovat herättäneet paitsi kiinnostusta, niin myös paljon keskustelua ja kysymyksiä. Tässä siis hieman tietoa kevytautojen ominaisuuksista ja hankkeen etenemisestä.

Mikä kevytauto?

Kevytauto on kaikille, vähintään 15 -vuotiaille kuljettajille suunnattu henkilöauto, jonka nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautoihin tullaan kiinnittämään hitaan ajoneuvon kolmio, joka auttaa muuta liikennettä huomioimaan kevytauton. Kevytautoilla ei saa ajaa moottoritiellä eikä moottoriliikennetiellä.

Kevytauto pähkinänkuoressa:

  • Vuonna 2015 tai sen jälkeen rekisteröity henkilöauto
  • Omapaino maksimissaan polttomoottorikäyttöisissä autoissa 1500 kg, sähköautoissa 1800 kg
  • Autossa pitää olla hitaan ajoneuvon kolmio
  • Maksiminopeus 60 km/h
  • Lopulliset määräykset vielä avoinna
  • Kuljettajalla pitää olla vähintään mopoautokortti (AM121)

Tässä Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote kevytautoista
Tiedote 28.08.2019

Komissiolta huomautus Suomen kevytautosäädöksistä
EU:n komissio antoi Suomelle huomautuksen 1.8.2019 Suomen kevytautoja koskevasta sääntelystä. Säännösten olisi tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa.

Komission elokuun alussa antaman huomautuksen sisältö on pitkälti sama kuin Suomen jo kevytautolain valmisteluvaiheessa saama huomautus. Huomautuksen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta.

Komissio katsoo, että kevytautoihin ei voi soveltaa EU:n ajokorttidirektiivin maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan kevytautoihin on sovellettava moottoriajoneuvon määritelmää. Kevytautojen kuljettamiseen ei näin ollen voi komission mukaan kansallisesti säätää mopoautokortin (AM-ajokorttiluokka) ja 15-vuoden alaikärajan vaatimusta.

Komissio toteaa, että ajokorttidirektiivin mukaan mopoauton ajokortti antaa oikeuden ajaa kevyitä nelipyöriä, joille on EU-lainsäädännössä asetettu mm. massarajat ja suurin rakenteellinen nopeus. Suomen lainsäädännön mukaiset kevytautot ylittäisivät direktiivissä asetetut rajat, joten mopoauton ajokortin haltijaa ei saisi oikeuttaa ajamaan kevytautoa.

Muita komission huomautuksessa esitettyjä huolia ovat tieturvallisuus, mahdolliset ympäristöongelmat ja markkinoiden vääristyminen.

Huomautuksessa katsottiin, että kevytautoa ajava nuori kuljettaja, jolla on mopoauton ajokortti, on yhdistelmä josta saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi pienet lapset, jalankulkijat, pyöräilijät ja eläimet.

Myös se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan elektronisella laitteella, on epävarma ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että ajoneuvon pakokaasupäästöjen osalta.

Presidentti vahvisti kevytautoja koskevat lait 18.1.2019. Lakien ja valmisteilla olevien asetusten ja määräysten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019. Komission huomautus ei estä lain voimaantuloa, mutta voi noudattamatta jätettynä johtaa rikkomusmenettelyn käynnistämiseen komission toimesta.

Kevytautosäädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla (AM 121) nopeudeltaan enintään 60 kilometriin tunnissa rajoitettua T-ajoneuvoluokkaan kuuluvaa kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta. Tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Iltasanomat uutinen syyskuu 2019:

Ministeri Sanna Marinin (sd) mukaan on mahdollista, ettei nopeusrajoitettuja autoja koskeva laki tule voimaan edes vuoden kuluttua.

Nopeusrajoitettuja autoja koskevan lainsäädännön voimaantuloa lykätään vuodella. Liikenne- ja viestintäministeri, Sanna Marin kertoi asiasta tänään eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Sääntelyn oli tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Euroopan unionin komissio kuitenkin huomautti Suomelle, ettei lainsäädäntö sen käsityksen mukaan ole EU-säädösten mukainen. Komissio oli huolissaan nuorten kuljettajien ajamien, jopa 60 kilometrin tuntinopeutta kulkevien ja painavien ajoneuvojen vaikutuksista liikenneturvallisuudelle.

Komission huomautuksessa pidettiin huolestuttavana myös sitä, että kevytautoissa saisi olla jopa viisi matkustajaa kuljettaja mukaan luettuna ja niillä saisi jopa vetää peräkärryä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wiren, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensini

Tiedote lvm.fi-palvelussa
www.lvm.fi/-/komissiolta-huomautus-suomen-kevytautosaadoksi…

Ministeriön yhteystiedot
www.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissä
www.facebook.com/lvmfi
www.twitter.com/lvmfi